Giriş Sayfası Yap / Sık Kullanılanlara Ekle


Başbakan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan, doktorlara uygulanacak ''Devlet Hizmeti Yükümlülüğü'' ile ilgili genelgede, devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirmeyen doktorlara çalışma izni verilmeyeceği ve mesleklerini icra etmelerine imkan tanınmayacağı bildirildi.
Doktorlara uygulanacak ''Devlet Hizmeti Yükümlülüğü'' ile ilgili genelge, Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelgede, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na, 5371 Sayılı Kanun'la eklenen hükümlerle yurtiçinde veya yurtdışında eğitimlerini bitirip, tabip, uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayarak uzman tabip unvanını kazananlara, her eğitimleri için ayrı ayrı olmak kaydıyla Sağlık Bakanlığı ve bu bakanlıkça uygun görülecek diğer kuruluşlarda ilgili kanunda belirtilen süreler kadar devlet hizmeti yükümlülüğü getirildiği anımsatıldı.

UYGULAMADA BİRLİĞİN SAĞLANMASI İÇİN

Genelgede, devlet hizmeti yükümlülüğüne ilişkin hükümlerin uygulanması konusunda oluşabilecek tereddütlerin giderilmesi, uygulamada birliğin sağlanması ve istenilen sonuca ulaşılabilmesi bakımından bazı konuların belirtilmesinin gerekli görüldüğü belirtildi.

Tıp fakülteleri dekanlıkları ve eğitim hastaneleri baştabipliklerinin, mezun olan veya uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayan tabip ve uzman tabiplerin isim ve adreslerini, mezuniyetlerini takip eden 15 gün içinde Sağlık Bakanlığı'na bildirmeleri istenen genelgede, anılan eğitim kurumlarının, mezun olanların diploma (hazırlanmadığı hallerde mezuniyet belgesi) veya uzmanlık belgelerini, mezuniyetlerini takiben en geç 1 ay içinde, tescil edilmek üzere Sağlık Bakanlığı'na göndermeleri gerektiği kaydedildi.

''GEREKEN TEDBİRLER ALINACAK''

Genelgede, bu konuda gerekenin süresi içinde yapılması bakımından Sağlık Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve ilgili diğer kurumlarca gereken tedbirlerin alınacağını bildirildi. Genelgede, valilikler, il sağlık müdürlükleri ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarca, devlet hizmeti yükümlülüğü bulunduğu halde bu yükümlülüklerini yerine getirmekten imtina edenlere çalışma izni verilmeyeceği ve mesleklerini icra etmelerine imkan tanınmayacağı vurgulandı.

3359 Sayılı Kanun hükümlerine göre devlet hizmeti yükümlülüğünün, Adalet Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu, üniversiteler, mahalli idareler ve tabip veya uzman tabip çalıştırabilen diğer kamu kurum ve kuruluşlarında da yerine getirilebildiği belirtilen genelgede, bu nedenle bu kurum ve kuruluşların, devlet hizmeti yükümlüsü olarak istihdam etmek istedikleri tabip ve uzman tabiplere ilişkin ihtiyaç listelerini Sağlık Bakanlığı'na bildirecekleri ve bu isteklerinin Sağlık Bakanlığı'nca değerlendirileceği kaydedildi.

İZİNLER, YÜKÜMLÜLÜK SÜRESİNE EKLENİYOR

Devlet hizmeti yükümlüsü personelin, bu yükümlülüğünü yerine getirmekteyken kullandığı yıllık, mazeret ve hastalık izinlerinin, anılan kanun gereği yükümlülük süresine eklendiği vurgulanan genelgedeşöyle denildi:

''Bu nedenle yükümlülerin, istihdam edildikleri kurum ve kuruluşlarca, göreve başlamalarından ayrılmalarına kadar geçen süre içinde kullandıkları her türlü izinlerinin takibi yapılacak, yükümlü olduğu süre tamamlanmadan görevinden ayrılanlar ile yükümlülüğünü tamamlayanlar, 1 ay içinde Sağlık Bakanlığı'na bildirilecektir.

Devlet hizmeti yükümlülüğüyle ilgili olarak bu hususlarla birliktemevzuatla verilen görev, yetki ve koordinasyon sorumluluğu çerçevesinde Sağlık Bakanlığı'nca uygulamaya konulacak diğer hususlaratitizlikle uyulması konusunda bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.''

SABAH
12-09-2005
| 1 Kez okundu
| Arkadaşına Gönder | Sayfayı Yazdır | <<< Geri Dön